Stephanos (Charalambides) of Tallinn

From OrthodoxWiki
Revision as of 12:01, February 27, 2007 by Jyriilves (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
Metropolitan Stephanos of Tallinn and All Estonia

His Eminence Metropolitan Stephanos (Charalambides) of Tallinn and All Estonia is the current primate of the autonomous Church of Estonia. He has held this position since 1999.

Tallinna ja kogu Eesti ülipühitsetud metropoliit Stefanus on sündinud 29. aprillil 1940 Bukavus, Belgia Kongos (praegu Kongo Demokraatlik Vabariik) Vanemad Küprose päritolu. Õppinud The Holy Virgin of Victory nimelises koolis ja jesuiitide gümnaasiumis Bukavus. 1960-1965 õppinud Pariisis Püha Sergiuse seminaris teoloogiat ja 1964-1968 Sorbonne’i Ülikoolis teoloogiat. 1968 saanud teoloogia professoriks. 1963 pühitsetud diakoniks, 1968 preestriks. 1972-1987 teeninud Prantsuse Kreeka metropoolia peavikaarina asukohaga Marseilles’s. 1987 pühitsetud piiskopiks ja määratud Nizza piiskopiistmele (tiitliga Nazianzi piiskop). Töötanud kuni Eestisse tulemiseni Prantsusmaa Õigeusu Piiskoppide Kogu peasekretärina ja meediakomisjoni juhatajana, samuti õigeusu raadiosaadete eest vastutava isikuna. Lugenud teoloogiat (patroloogiat) Nizza katoliku seminaris, loenguid geopoliitikast Nizza Ülikooli õigusteaduskonnas ja külalisprofessorina Montpellier’ Ülikoolis teoloogiat (õigeusu kloostritraditsioonist). Aastatel 1970-1972 preestrite ettevalmistuskursuse professor Püha Sergiuse seminaris. Kirjutanud mitmeid teoloogia-alaseid raamatuid ja artikleid prantsuse keeles, tõlgitud teistesse keeltesse. 1999. a 9. märtsil valitud EAÕK kirikukongressi poolt EAÕK metropoliidiks; otsuse kinnitas EAÕK Täiskogu 18. märtsil 2000. 21. märtsil seati ametisse Oikumeenilise Patriarhaadi esindajate poolt.

This article or section is a stub (i.e., in need of additional material). You can help OrthodoxWiki by expanding it.


Succession box:
Stephanos (Charalambides) of Tallinn
Preceded by:
?
Metropolitan of Tallinn
1999-present
Succeeded by:
Help with boxExternal link