Changes

Jump to: navigation, search

Eparchy of St. Petersburg

43 bytes added, 01:17, June 2, 2010
m
link
*Nikodim I (Srebnitsky) 1742- 1745
*Theodosius (Yankovsy) 1745-1750
*[[Silvester (Kulyabka) of St. Petersburg|Silvester (Kulyabka)]] 1750-1761
*Benjamin (Putsek-Grigorovich) 1761-1762
*Gavriil (Kremenetsky) 1762-70
16,951
edits

Navigation menu